Na co zwrócić uwagę przy wyborze kancelarii notarialnej?

Notariusz to prawnik, który jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych. Wykonywane przez niego czynności mają charakter dokumentu urzędowego. Operacje takie jak sprzedaż czy zakup mieszkania wymagają przeprowadzenia w obecności notariusza. W związku z tym musimy być przygotowani na konieczność zgromadzenia odpowiednich dokumentów i poniesienia kosztów sporządzenia aktu notarialnego.

Sprzedaż nieruchomości

Przeniesienie własności nieruchomości wymaga podpisania aktu notarialnego. Według przepisów obowiązujących w Polsce podpisanie umowy z pominięciem notariusza jest nieważna. Jednak nie jesteśmy zmuszeni do korzystania z usług konkretnej kancelarii notarialnej. Przy wyborze można kierować się wieloma czynnikami. Ważną informacją jest fakt, że notariusza może wskazać zarówno strona kupująca nieruchomość, jak i sprzedająca. Wiele osób korzysta z usług notariusza przynajmniej kilka razy w życiu i warto brać pod uwagę doświadczenia wyniesione z poprzednich wizyt.

Notariusz powinien być osobą, do której mamy zaufanie. Powinien odpowiedzieć na każde pytanie związane z planowaną umową oraz doradzić rozwiązanie dostosowane do naszej indywidualnej sytuacji. Jest to szczególnie ważne w sytuacji dysponowania majątkiem w małżeństwie oraz podczas operacji, gdzie występuje wielu współwłaścicieli nieruchomości. Wszyscy oni muszą stawić się do kancelarii notarialnej i dostarczyć odpowiednie dokumenty.

Jak wybrać kancelarię?

Warto wybierać te kancelarie, które działają od wielu lat i zyskują pozytywne opinie swoich klientów.

Przyjęcie spadku

Kancelaria notarialna jest miejscem, w którym można przyjąć lub odrzucić spadek. Jest to alternatywa dla postępowania sądowego, które zazwyczaj jest bardziej skomplikowane i wymaga dłuższego czasu. Odpowiednikiem sądowego stwierdzenia nabycia spadku jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Jest to możliwe zarówno wtedy, gdy spadkodawca pozostawił testament, jak i przy braku tego dokumentu. W takiej sytuacji o sposobie dziedziczenia rozstrzygają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Odrzucenie spadku

Przed notariuszem można też złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Ma to miejsce przede wszystkim wtedy, gdy spadkobierca nie chce dziedziczyć zobowiązań, na przykład, związanych z niespłaconymi kredytami i pożyczkami. Odrzucenie spadku jest możliwe w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku. Czasem jest to trudne do ustalenia, dlatego notariusz musi wykazać się profesjonalizmem, aby zweryfikować sytuację i zebrać właściwy zestaw dokumentów do skutecznego przeprowadzenia sprawy.

Dział spadku

Jeśli w spadku uczestniczy kilku spadkobierców, można dokonać jego działu. Można to zrobić na kilka sposobów, na przykład, poprzez fizyczne rozdzielenie majątku lub sprzedaż części składników. Dział przed notariuszem może być wykonany tylko wtedy, gdy znani są wszyscy spadkobiercy i są oni zgodni co do sposobu podziału majątku. Wszyscy muszą być obecni podczas podpisywania aktu notarialnego. Jeżeli występuje sytuacja sporna lub nie jest znane miejsce zamieszkania jednego ze spadkobierców, dział spadku może być przeprowadzony tylko przed sądem. Wymaga to jednak dłuższego czasu i nie jest góry znane rozstrzygnięcia sprawy. Zależy to wtedy od wielu okoliczności podlegających ocenie sędziego.

Wybór właściwej kancelarii notarialnej jest gwarancją, że każda sprawa zostanie poprowadzona w najkorzystniejszy dla nas sposób. Ważna jest wiedza notariusza oraz pobierane przez niego wynagrodzenie. W przepisach określone są maksymalne stawki, jakie może stosować notariusz. W praktyce jednak na rynku istnieje konkurencja, dlatego należy wybrać prawnika, który najbardziej odpowiada naszym preferencjom i sytuacji życiowej.