Co nam wolno podczas policyjnej interwencji?

Policyjna interwencja – czego się spodziewać?

Zapewne każdemu z nas zdarzyło się mieć do czynienia z policją lub chociaż być świadkiem jakiegoś zdarzenia z jej udziałem np. wypisywania mandatu. Warto jest więc wiedzieć jakie są nasze prawa i obowiązki oraz co wolno policjantowi podczas interwencji, a na co powinniśmy uważać. Czy w każdym przypadku jesteśmy zobowiązani przyjąć mandat? Postarajmy odpowiedzieć sobie na powyższe pytania.

Zadania policji

Policja jako między innymi organ ścigania, ma za zadanie wykonywać czynności operacyjne czy też rozpoznawcze, prowadzić wszelkiego rodzaju dochodzenia dotyczące różnych spraw, reagować na bieżące wydarzenia czy przede wszystkim podejmować działania administracyjno- porządkowe. Polegają one zazwyczaj na szukaniu osób zaginionych, poszukiwanych przez policję czy też ściganie osób podejrzanych lub winnych wykroczeń, przestępstw. Niemniej jednak nie ulega wątpliwości iż, jakie by te działania nie były, policja jest zmuszona respektować prawa człowieka czy szanować ludzką godność.

Podczas realizacji swoich zadań policja może ukarać mandatem osoby, które według nich popełniają wykroczenie. Może być to tylko pouczenie lub grzywna pieniężna, czasem jednak konieczne jest użycie siły wobec stawiających opór obywateli. Najczęściej mandat możemy otrzymać za: zakłócenia spokoju, ciszy nocnej, picie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie tego typu miejsc, wprowadzanie w błąd funkcjonariusza na służbie z pełną tego świadomością, używanie słów nieodpowiednich, dewastowanie mienia i wiele innych.

Wykonanie jakichkolwiek działań powinno być przeprowadzone przez policjanta, który wcześniej okazał legitymację policyjną. W niektórych przypadkach policjant może poprosić nas o tzw. wylegitymowanie się, okazanie jakiegokolwiek dokumentu w celu identyfikacji osoby podejrzanej lub też zachowującej się w sposób nieakceptowalny. Ma prawo zatrzymać osobę, która stwarza zagrożenie życia i zdrowia dla innych osób lub samego siebie, jest podejrzana o popełnienie przestępstwa lub można obawiać się, że dokona zatarcia śladów po przestępstwie. Jego zadaniem jest też sprawdzić czy osoba podejrzana nie ma przy sobie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, kontrola osobista czy kontrola bagażu.

Zachowanie obywatela

Wymagane jest okazanie przez nas dokumentu. W przypadku kontroli obywatela podczas jazdy samochodem, nie jesteśmy zobowiązani do opuszczania pojazdu, jednakże czasem w sytuacjach wyjątkowych lub uznanych przez funkcjonariusza za niebezpieczne, może on o to poprosić. Jeżeli podczas jakiejkolwiek kontroli czy interwencji policjant nie legitymował się, naszym prawem jest zażądać dokumentu, podania przyczyny legitymowania się oraz stopnia i danych policjanta. Jeżeli natomiast funkcjonariusz jest nieumundurowany właściwe wydaje się zapytanie go o pokazanie nam legitymacji służbowej. Czasem jednak obywatel opuszcza miejsce zamieszkania bez żadnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Co wtedy?

W takiej sytuacji najsłuszniejszym wyjściem jest kontakt z osobą najbliższą w celu potwierdzenia naszej tożsamości lub oświadczenia osoby, której tożsamość została już potwierdzona. Jeżeli obywatel, osoba zatrzymana lub podejrzana jest ranna, policjant ma obowiązek udzielić jej pomocy lub wezwać lekarza. Jeżeli tylko występuje takie życzenie podejrzany może poinformować o swoim zatrzymaniu rodzinę, miejsce pracy czy szkołę. Ma prawo również złożyć skargę lub zażalenie jeżeli kontrola lub zatrzymanie przebiegało w sposób niepoprawny. Wyjątkiem od zatrzymania są osoby mające immunitet np. sędziowie, politycy. Kontrolę osobistą powinni wykonywać obywatelowi policjanci tej samej płci (w miarę możliwości) w miejscach niedostępnych dla osób postronnych. Wszelkie inne kontrole czy przeszukania np. lokalu mogą być wykonywane tylko z nakazem i w godzinach do tego wyznaczonych.

Jak widać istnieje więc wiele aspektów, na które powinniśmy zwrócić uwagę podczas kontroli czy interwencji policjanta. Warto znać swoje prawa i wiedzieć o co możemy zapytać, a czego żądać podczas nawet rutynowej kontroli. Jak powszechnie wiadomo niewiedza często bywa wykorzystywana przeciwko nam, a świadomy obywatel to chyba najcenniejsze co może posiadać dany naród.